Samlarföreningen Kyrkvännerna

God Jul

och 

Gott Nytt År

Vårens träff

Vårens årsmöte med bytesträff blir 25 april i Växjö. Mer information kommer i marsnumret av Kyrk-Nytt..


GDPR

Under filken "Föreningen"

kan du läsa om

hur vi hanterar dina personuppgifter.


Välkommen till vår hemsida

Samlarföreningen Kyrkvännerna har till syfte att stimulera och underlätta samlandet av vykort och foton på kyrkor, kapell etc som tillhör Svenska kyrkan. Vi sänder ut medlemsbrev och medlemsförteckningar. Våra medlemmar byter kort enskilt och genom bytescirklar.  Två gånger om året ordnas bytesträffar dit alla är välkomna.


Som medlem får du köpa stiftvis uppställda förteckningar över kyrkor, kapell och andra gudstjänstlokaler tillhörande Svenska Kyrkan. Förteckningarna säljes till självkostnadspris, porto tillkommer. För den som har dator finns de digitalt och kan skickas via e-post. 


Föreningen ger även ut tidningen Kyrk-Nytt 3 ggr om året.

Låter det intressant?

Om du vill veta mer så hör av dig. Mer information om medlemskap finns på kontaktsidan.