Samlarföreningen Kyrkvännerna

Välkommen till vår hemsida

Samlarföreningen Kyrkvännerna har till syfte att stimulera och underlätta samlandet av vykort och foton på kyrkor, kapell etc som tillhör Svenska kyrkan. Vi sänder ut medlemsbrev och medlemsförteckningar. Våra medlemmar byter kort enskilt och genom bytescirklar.  Två gånger om året ordnas bytesträffar dit alla är välkomna.


Som medlem får du köpa stiftvis uppställda förteckningar över kyrkor, kapell och andra gudstjänstlokaler tillhörande Svenska Kyrkan. Förteckningarna säljes till självkostnadspris, porto tillkommer. För den som har dator finns de digitalt och kan skickas via e-post. 


Föreningen ger även ut tidningen Kyrk-Nytt 3 ggr om året.

Låter det intressant?

Om du vill veta mer så hör av dig. Mer information om medlemskap finns på kontaktsidan.

Årsmöte med bytesträff

i Västerås

27 april möts vi i Västerås. Anmälningsblankett kommer med nästa nummer av

Kyrk-Nytt.


GDPR

Nu har vi en integritetspolicy

Under filken "Föreningen"

kan du läsa om

hur vi hanterar dina personuppgifter.